เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวหาเมทอล เวิร์ค จำกัด

ภายใต้สภาพการแข่งขันของธุรกิจที่สูง การปฏิบัติงานที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาและถูกต้องตรงตามลูกค้า ด้วยงานคุณภาพและต้นทุนต่ำ ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ต้นทุนในโครงกการของลูกค้าต่ำลง

บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงศักยภาพ ของสินค้าและคุณภาพในการผลิตสินค้าที่เราได้คัดเลือกและทดลองแล้ว ว่าเหมาะสมทั้งในเรื่องคุณภาพ และราคา สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยที่ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า ได้ซื้อของที่ดีที่สุด เหมาะสมกับงานที่สุดแล้ว